Audience Targeting

Zaawansowany system zawężania grupy odbiorców reklam, emitowanych w serwisach internetowych Grupy Polsat, który wykorzystuje przetworzone i uporządkowane dane na temat użytkowników. Dane użytkowników pozyskiwane są w wyniku działania specjalnego narzędzia analitycznego, które śledzi i rejestruje ich aktywności. Dane Audience stanowią najpełniejszą, możliwą do uzyskania wiedzę na temat odbiorców reklam. Wiedza ta stanowi podstawę unikalnej segmentacji odbiorców reklam na bardzo atrakcyjne profile marketingowe, odnoszące się do: demografii, zainteresowań, preferencji zakupowych czy miejsca zamieszkania. Profile marketingowe Audience są intensywnie rekomendowane przez Biuro Reklamy, jako rozwiązania bardzo efektywne, zdolne zaprezentować zleconą reklamę niemal dowolnie wyselekcjonowanej grupie odbiorców.

oferta