Telewizja:Polsat Doku

Polsat Doku - kanał dla widzów ciekawych świata, którzy poszukują w telewizji wysokiej jakości produkcji dokumentalnych. W ramówce znajdują się zarówno propozycje dla widzów, którzy cenią ambitne, nagradzane na festiwalach filmy dokumentalne, jak i pasjonujące produkcje o charakterze familijnym lub popularnonaukowym. Zdecydowana większość oferty Polsat Doku to pozycje premierowe. Na antenie stacji można zobaczyć programy emitowane również w zagranicznych stacjach telewizyjnych, m.in. w: BBC, National Geographic, Discovery, History, Sky Vision, Arte, ZDF, a nawet w japońskiej telewizji NHK. Polsat Doku współpracuje także z Against Gravity - dystrybutorem filmów dokumentalnych, które zyskały uznanie na międzynarodowych festiwalach filmowych.

Polsat Doku - is a channel for viewers curious about the world, who look for high quality documentary productions on television. The schedule includes proposals for viewers who appreciate ambitious, award-winning documentaries, as well as exciting productions of a family nature or popular science. The vast majority of Polsat Doku offer consists of premieres. The station also airs programmes broadcast on foreign TV stations, including: BBC, National Geographic, Discovery, History, Sky Vision, Arte, ZDF and even on Japanese NHK television. Polsat Doku also works with Against Gravity, a distributor of documentaries that have gained recognition at international film festivals.

 

oferta programowa

oferta