Telewizja:Da Vinci

Da Vinci dostarcza wysokiej jakości telewizyjne programy edukacyjne i treści na żądanie przeznaczone dla widzów z całego świata pragnących odkrywać świat. Oferta programowa dostępna na kanale telewizyjnym Da Vinci porusza tematy z wielu dziedzin nauki, zgodnie ze strukturę edukacyjną STEAM (technologia, inżynieria, sztuka/rzemiosło i matematyka) i tworzy dla młodych widzów bezpieczne i pozytywne środowisko, wolne od przemocy lub potencjalnie nieodpowiednich treści, gdzie nauka odbywa się poprzez zabawę. Kanał Da Vinci jest dostępny w ponad 100 obszarach na trzech kontynentach, w 20 wersjach językowych.

Da Vinciprovides high quality educational television programming and on-demand content for viewers around the world who want to explore the world. The programming available on the Da Vinci TV channel addresses topics in a wide range of scientific fields, in line with the STEAM educational structure (technology, engineering, arts/crafts and maths) and creates a safe and positive environment for young viewers, free from violence or potentially inappropriate content, where learning takes place through play. The Da Vinci Channel is available in more than 100 areas on three continents, in 20 languages.

oferta programowa

oferta