Adretail

Adretail: reklama wydawnictw pro-sprzedażowych

AdRetail to największa w Polsce platforma emisji cyfrowych gazetek promocyjnych oraz katalogów. AdRetail oferuje rozwiązania technologiczne i analityczne wspierające zarządzanie emisją i promocją e-gazetek, jak również zaawansowane rozwiązania technologiczne z dziedziny identyfikacji użytkowników cross-device, oraz analizy konwersji online-to-offline.

produkty

oferta