telewizja:Water Planet

Water Planet to kanał telewizyjny prezentujący głównie filmy dokumentalne poświęcone wodzie jako kolebce życia na ziemi ale także wodzie jako środowisku, które człowiek bada, eksploruje ale jest teatrem rywalizacji czy rozrywki. Jednym słowem woda w życiu człowieka. To kanał skierowany głównie do mężczyzn. W telewizji tej można podziwiać podwodne światy i ich mieszkańców, obserwować rywalizacje w sportach wodnych ale także przyjrzeć się roli wody w życiu naszej planety jak i zabójczym działaniom człowieka prowadzącym do nieodwracalnych zmian środowiskowych. W programie można również znaleźć fabularyzowane filmy o relacjach człowieka z wodnym środowiskiem. Water Planet – wodny świat.

Water Planet is a TV channel presenting mainly documentaries about water as the cradle of life on earth, but also water as an environment that man researches, explores but is also a theatre of competition or entertainment. In a word, water in human life. It is a channel aimed mainly at men. On this TV channel you can admire underwater worlds and their inhabitants, watch water sports competitions, but also look at the role of water in the life of our planet and the deadly human activities leading to irreversible environmental changes. The programme also features fictionalized films about man's relationship with the aquatic environment. Water Planet - a water world.

oferta programowa

oferta