Telewizja:wPolsce.pl

Telewizja wPolsce.pl to kanał publicystyczno - informacyjny, który codziennie jest tam, gdzie dzieją się najważniejsze wydarzenia. W kraju i na świecie.  Pasmo „W centrum wydarzeń” prowadzone jest na żywo od godz. 8 przez znanych i cenionych publicystów. Wielość form interaktywnych w każdym elemencie programu oraz eksponowanie oryginalnych osobowości prowadzących to specyfika wPolsce.pl. Misją kanału jest nie tylko dynamiczne informowanie, ale przede wszystkim wyjaśnianie pojęć, a także opowiadanie widzom o polityce, historii i społeczeństwie w sposób wskazujący na wagę tradycyjnych wartości oraz współczesnego patriotyzmu. Nowatorska formuła cieszy się dużym zainteresowaniem widzów. 

Kanał w Polsce.pl jest dostępny w Internecie oraz w ofercie operatorów kablowych i na platformie Cyfrowego Polsatu.

Telewizja wPolsce.pl is a journalistic - information channel that is where the most important events take place every day. In the country and in the world. The "In the Center of Events" section is hosted live from 8 a.m. by well-known and respected publicists. The multiplicity of interactive forms in each element of the program and the exposure of the original personalities of the presenters are the peculiarities of wPolsce.pl. The channel's mission is not only to provide dynamic information, but above all to explain concepts, as well as to tell viewers about politics, history and society in a way that points to the importance of traditional values and contemporary patriotism. The innovative formula is very popular among viewers.

The w Polsce.pl channel is available on the Internet and in the offer of cable operators and on the Cyfrowy Polsat platform.

oferta programowa

oferta