Telewizja:4FUN KIDS

4FUN KIDS to pierwsza telewizja muzyczna dla dzieci i rodziców pełna bezpiecznych teledysków dla najmłodszych oraz materiałów edukacyjnych. Kanał skierowany jest do dzieci wieku od 1 do 8 lat. Poza największymi dziecięcymi przebojami w stacji pojawią się również materiały edukacyjne przygotowujące najmłodszych do przedmiotów wczesnoszkolnych. W interaktywnych programach 4FUN KIDS rodzice będą mogli wysyłać zdjęcia swoich dzieci bezpośrednio na ekran telewizora lub głosować w wybranych TOP LISTACH.

4FUN KIDS is the first music television for children and parents, full of safe music videos for the youngest and educational materials. The channel is aimed at children aged 1 to 8. Apart from the greatest hits for kids, it will also air educational materials preparing the youngest viewers for early education. In the interactive 4FUN KIDS programmes, parents will be able to send photos of their children directly to the TV screen or vote in selected TOP LISTS.

oferta programowa

oferta