Referendum 2023

25 sierpnia 2023

Referendum 2023

W związku ze zbliżającym się referendum ogólnokrajowym chcielibyśmy zaprosić Państwa do zakupu czasu i powierzchni na emisję ogłoszeń referendalnych i publikację materiałów dotyczących referendum w Programach Telewizyjnych: Polsat, Polsat News, Wydarzenia 24, Puls, Puls2, WP, wPolsce.pl, a także w Polsat Media Online.

 

Cenniki czasu i powierzchni reklamowej na ogłoszenia i materiały dotyczące referendum obowiązujące na okres od 1 do 30 września 2023r. są dostępne na stronie internetowej www.polsatmedia.pl razem z cennikami wyborczymi, a także w naszym biurze na każdorazowe żądanie podmiotu biorącego udział w kampanii referendalnej. Rezerwacji można dokonywać od 28 sierpnia. Analogiczne cenniki obowiązujące na okres od 1 do 13 października 2023 r. zostaną opublikowane 22 września br., a rezerwację rozpoczniemy 25 września 2023r. Uprzejmie informujemy, że przy zakupie usługi emisji ogłoszeń referendalnych i publikacji materiałów dotyczących referendum otrzymają Państwo rabat w wysokości:

  • 15% liczony od cen bloków podanych w poszczególnych cennikach w odniesieniu do Programów Telewizyjnych,
  • 80% liczony od poziomu CPM podanego w cenniku w odniesieniu do Polsat Media Online.

 

Podmiotem zlecającym ogłoszenia referendalne i materiały dotyczące referendum do emisji mogą być obywatele, partie polityczne, stowarzyszenia, fundacje oraz inne podmioty biorące udział w kampanii referendalnej, z wyłączeniem komitetów wyborczych. W celu złożenia takiego Zlecenia przez podmiot biorący udział w kampanii referendalnej wymagane jest przedstawienie dokumentów rejestracyjnych tego podmiotu, w szczególności: NIP i REGON, nr KRS, wyciąg z rejestru partii politycznych, itp.

W przypadku zlecania emisji ogłoszeń referendalnych i materiałów dotyczących referendum przez Agencję wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo/upoważnienie dla Agencji do zlecania ogłoszeń referendalnych i materiałów dotyczących referendum podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu biorącego udział w kampanii referendalnej,

- NIP i REGON Agencji.

Jednocześnie przypominamy, że informacje, komunikaty, apele i hasła dotyczące referendum ogłaszane na koszt podmiotów biorących udział w kampanii referendalnej muszą zawierać wskazanie, przez kogo są opłacane i od kogo pochodzą. Informujemy również, że nadawcy telewizyjni i wydawcy serwisów internetowych zastrzegają sobie prawo do kolaudacji wyżej wymienionych materiałów emisyjnych oraz podjęcia decyzji o przekazaniu ich do emisji.

 

Informujemy, że materiały przeznaczone do emisji dostarczane są do Polsat Media cyfrowo w postaci plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Polsat Media Adflow. W odniesieniu do ogłoszeń referendalnych planowanych do emisji w telewizji materiały emisyjne należy dostarczyć do Polsat Media na 3 dni robocze przed planowaną emisją. Późniejsze dostarczenie materiałów emisyjnych możliwe będzie jedynie po uprzednim potwierdzeniu technicznych możliwości realizacji takiej usługi i wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł za emisję w przypadku dostarczenia materiałów emisyjnych na 2 dni robocze przed emisją, a 2.000 zł za emisję w pozostałych przypadkach.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji bardzo prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

oferta