Telewizja:Wydarzenia 24

Wydarzenia 24 - stacja powstaje we współpracy z Polsat News, Wydarzeniami i serwisem internetowym Interia. Polsat News to najbardziej wiarygodna i obiektywna stacja informacyjna w Polsce, prezentująca najważniejsze informacje, najwyższej jakości publicystykę, eksperckie analizy i pogłębioną wiedzę o kluczowych wydarzeniach. Kanał Wydarzenia24 powstaje w odpowiedzi na potrzeby widzów i ich rosnące zainteresowanie treściami „Wydarzeń” Polsatu i Polsat News. W ramówce Wydarzeń24 znajdą się wyłącznie serwisy informacyjne, w których widzowie znajdą wszystkie bieżące informacje z kraju i ze świata. Wydarzenia24 będą realizowane w Warszawie, w jednym z najnowocześniejszych studiów w Europie, które będzie w pełni zautomatyzowane. Przy jego tworzeniu zostały wykorzystane najnowocześniejsze technologie telewizyjne. Wydarzenia24 będą częścią Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat, zarządzanego przez Dorotę Gawryluk – Dyrektor Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat. Kanał Wydarzenia24 dostępny będzie w wybranych sieciach kablowych, w miejscu Superstacji.

Wydarzenia24 the station is created in cooperation with Polsat News, Wydarzenia and Interia online service. Polsat News is the most reliable and objective news station in Poland, providing headline news, highest-quality current affairs programmes, expert analyses and detailed knowledge on the most important events. Wydarzenia 24 channel has been created in response to viewers’ needs and their growing interest in the content presented in “Wydarzenia” on Polsat and on Polsat News. The line-up of Wydarzenia 24 will be composed exclusively of news programmes presenting all the latest information from Poland and abroad. Wydarzenia 24 will be shot in Warsaw, in one of the most state-of-the-art studios in Europe, which will be fully automated. The studio was created with the use of cutting-edge TV technologies. Wydarzenia 24 will be a part of Polsat’s Public Affairs and Information Function managed by Dorota Gawryluk – Director of Public Affairs and Information Division of Polsat TV. The channel Wydarzenia24 will be available in selected cable networks, in place of Superstacja.

oferta programowa

oferta