Reklama Czasowa

Stała obecność na wszystkich serwisach portalu, w których nie jest emitowana inna kampania w modelu flat fee, nieprzerwanie przez godzinę. Jeśli w dniu emisji Reklamy czasowej nie ma zaplanowanej emisji wykorzystującej miejsce reklamowe Billboarda, reklama jest obecna także na Stronie Głównej Portalu. Obecność na Stronie Głównej Klient otrzymuje gratis.