Dzikie Metropolie

Nasza planeta wciąż się zmienia. Coraz większą jej powierzchnię stanowią miasta. Zadziwiająco duża grupa zwierząt reaguje na te zmiany i wykorzystuje swoje wrodzone umiejętności, by dostosować się do życia w miejskich warunkach. Zarówno pod względem fizycznym jak i behawioralnym. W programie obserwujemy niesamowite zachowania zwierząt w miastach i oglądamy wielkie metropolie ich oczami.