Telewizja:Vox Music TV

Vox Music TV to kanał telewizyjny o charakterze muzyczno-rozrywkowym. Nadaje polską i zagraniczną muzykę taneczną popularną w latach 60., 70., 80. i 90. Format muzyczny kanału VOX Music TV to radosne brzmienie skierowane do dorosłego odbiorcy. Program stacji pozwala widzowi powrócić do czasów młodości i beztroskiej zabawy, dzięki czemu wprawia go w dobry nastrój i wywołuje pozytywne emocje. W ofercie programowej VOX Music TV znajdują się m.in. listy przebojów, bloki muzyczne poświęcone określonemu gatunkowi muzyki, zespołowi czy wykonawcy, informacje z zakresu rozrywki i kultury masowej, a także konkursy.

Vox Music TV - a music and entertainment television channel. It broadcasts Polish and foreign dance music popular in the 60s, 70s, 80s and 90s. The music format of the VOX Music TV channel is a joyful sound aimed at an adult audience. The station's programme takes viewers back to their youth and carefree fun, putting them in a good mood and evoking positive emotions. VOX Music TV's programme offer includes music charts, music blocks dedicated to a specific music genre, band or performer, information on entertainment and mass culture, as well as competitions.

 

oferta