telewizja:STARS.TV

STARS.TV powstała z miłości do muzyki. Specjalnie wybrane i wyselekcjonowane największe przeboje wielu dekad. Lata 60-te, 70-te, 80-te i 90-te dwudziestego wieku oraz muzyka współczesna. W STARS.TV określenie „telewizja muzyczna” rozumiane jest dosłownie. Ogromna waga przywiązywana jest do tworzonej playlisty. Prowadzący wkładają w to duszę i serce, czują muzykę i cieszą się dźwiękami. Tylko w STARS.TV gwiazda za gwiazdą i hit za hitem!

STARS.TV was created for the love of music. Specially selected greatest hits of many decades. The 60s, 70s, 80s and 90s of the twentieth century and contemporary music. In STARS.TV the term “music television” is understood literally. The playlist is always curated with great care. The hosts put their soul and heart into it, they feel the music and enjoy the sounds. Only on STARS.TV star after star and hit after hit!

oferta