Telewizja:Polsat News

Polsat News - główny kanał informacyjny - prezentujący najnowsze informacje z kraju i ze świata, przygotowywane przez zespół doświadczonych dziennikarzy. Widzowie cenią Polsat News za wiarygodność, rzetelność i obiektywizm, co potwierdzają badania, m.in. CBOS-u, według którego programy Polsat News są uznawane za najbardziej wiarygodne spośród emitowanych w polskiej telewizji. Polsat News to także świetna publicystyka. Programy Polsat News realizowane są z najnowocześniejszego studia w Polsce.

Polsat News – the main news channel – presenting the latest news from the country and the world, prepared by a team of experienced journalists. Viewers value Polsat News for its credibility, reliability and objectivity, which is confirmed by surveys, including CBOS, according to which Polsat News programmes are considered to be the most credible among those broadcast on Polish television. Polsat News is also great journalism. Polsat News programmes are produced from the most modern studio in Poland.

oferta