Telewizja:Nowa TV

Nowa TV to ogólnodostępna (MUX 8 w DVB-T), bezpłatna telewizja skierowana do całej rodziny. W swojej ofercie posiada programy o charakterze rozrywkowym, informacyjnym oraz seriale i filmy fabularne, jak również atrakcyjne propozycje dla dzieci. Nowa TV jest stacją blisko widza, oferującą rozrywkę na najwyższym poziomie, a tematy podejmowane w programach publicystycznych oraz informacyjnych dotyczą najważniejszych kwestii, interesujących widzów z każdego zakątka Polski.

Nowa TV is an open-access (MUX 8 on DVB-T), free television intended for the whole family. Its offer includes entertainment and news programmes, as well as series and feature films, and attractive proposals for children. Nowa TV is a channel close to its audience, offering entertainment at the highest level, and the topics undertaken in journalistic and information programmes concern the most important issues of interest to viewers from all over Poland.

oferta