Telewizja:MiniMini+

Mini Mini+ uczy maluchy poprzez zabawę.

Programy pokazywane na antenie są starannie dobierane pod kątem posiadanych walorów edukacyjnych – prezentują małym widzom pozytywne wzorce, pogłębiają ich wiedzę na temat świata, poszerzają słownictwo oraz tłumaczą pojęcia o charakterze abstrakcyjnym.
Seriale pokazywane w MiniMini+ wpływają na rozwój intelektualny, emocjonalny i społeczny maluchów oraz wspierają rodziców w procesie wychowawczym.

oferta