Telewizja:HISTORY2

HISTORY2 oferuje autorskie programy dokumentalne przedstawiające wizję historii z różnych stron świata; zaprasza widzów, którzy są miłośnikami historii, do zgłębienia teorii spiskowych, odkrywania bogactwa świata oraz doświadczania kluczowych momentów z przeszłości, teraźniejszości, jak i przyszłości. HISTORY2 uzupełnia propozycję HISTORY szeroką ofertą programów, od tematyki wojennej poprzez historię starożytną i współczesną aż po nauki ścisłe, motoryzację i inżynierię. HISTORY2 stawia na wypełnione ciekawą i przystępną treścią produkcje, w których fascynujące fakty łączą się z wciągającą akcją. HISTORY2 jest dostępny w ponad 4 milionach gospodarstw domowych w Polsce.

HISTORY2 offers original documentary programmes presenting a vision of history from different parts of the world. It invites viewers who are history buffs to explore conspiracy theories, discover the richness of the world and experience key moments from the past, present and future. HISTORY2 complements the HISTORY offer with a wide range of programmes, from war themes through ancient and modern history to science, automobiles and engineering. HISTORY2 focuses on entertaining and accessible productions in which fascinating facts are combined with engaging action. HISTORY2 is available in more than 4 million households in Poland.

oferta