Zmiany w funkcjonowaniu biura reklamy Polsat Media

11 marca 2020

Zmiany w funkcjonowaniu biura reklamy Polsat Media

Szanowni Państwo,

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz szybkim tempem rozprzestrzenianiem się wirusa podjęliśmy decyzję o zmianach w funkcjonowaniu biura reklamy Polsat Media.

Od jutra większość pracowników Polsat Media przejdzie na zdalny tryb pracy, a preferowanym sposobem kontaktu będzie email lub telefon komórkowy. Ograniczamy tym samym do minimum liczbę bezpośrednich spotkań z naszymi Klientami i Partnerami, jednocześnie zapewniamy, że ciągłość pracy naszego biura zostanie zachowana.

Wprowadzone zmiany wynikają z troski o zdrowie i bezpieczeństwo naszych wszystkich Partnerów i pracowników. Mamy nadzieję, że w tych nadzwyczajnych okolicznościach przyjmą Państwo naszą decyzję ze zrozumieniem.

O wszystkich działaniach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Z wyrazami szacunku,
Zespół Polsat Media

oferta