Wybory samorządowe

06 marca 2024

Wybory samorządowe

Szanowni Państwo

 

W związku ze zbliżającymi się wyborami samorządowymi chcielibyśmy zaprosić Państwa do zakupu czasu i powierzchni na emisję płatnych audycji i materiałów wyborczych w Programach Telewizyjnych: Polsat, Polsat News, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, Puls, Puls2, WP, wPolsce.pl, TV Republika, Golf Channel, a także w Polsat Media Online.

 

Cenniki czasu i powierzchni reklamowej obowiązujące na okres od 8 do 31 marca 2024r. są dostępne na stronie internetowej www.polsatmedia.pl, a także w naszym biurze na każdorazowe żądanie komitetu wyborczego. Rezerwacji można dokonywać od 8 marca. Cenniki czasu i powierzchni reklamowej obowiązujące na okres od 1 do 5 kwietnia 2024r. zostaną opublikowane do 25 marca br., a rezerwację rozpoczniemy do 27 marca 2024r. Uprzejmie informujemy, że przy zakupie emisji płatnych audycji i materiałów wyborczych otrzymają Państwo rabat w wysokości:

  • 15% liczony od cen bloków podanych w poszczególnych cennikach wyborczych w odniesieniu do Programów Telewizyjnych,
  • 80% liczony od poziomu CPM podanego w cenniku w odniesieniu do Polsat Media Online.

 

Podmiotem zlecającym płatne audycje i materiały wyborcze do emisji może być wyłącznie komitet wyborczy reprezentowany przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub Agencja upoważniona do tej czynności przez pełnomocnika komitetu wyborczego. W celu złożenia takiego Zlecenia przez komitet wyborczy wymagane jest przedstawienie:

- postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz uchwały o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego,

- NIP i REGON komitetu wyborczego.

W przypadku zlecania emisji płatnych audycji i materiałów wyborczych przez Agencję wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo/upoważnienie dla Agencji do zlecania płatnych audycji i materiałów wyborczych podpisane przez pełnomocnika komitetu wyborczego,

- NIP i REGON Agencji.

Jednocześnie przypominamy, że informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze, ogłaszane na koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie przez kogo są opłacane i od jakiego komitetu wyborczego pochodzą. Informujemy również, że nadawcy telewizyjni i wydawcy serwisów internetowych zastrzegają sobie prawo do kolaudacji wyżej wymienionych materiałów emisyjnych oraz podjęcia decyzji o przekazaniu ich do emisji.

 

Informujemy, że materiały przeznaczone do emisji dostarczane są do Polsat Media cyfrowo w postaci plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Polsat Media Adflow. W odniesieniu do płatnych audycji wyborczych materiały emisyjne należy dostarczyć do Polsat Media na 3 dni robocze przed planowaną emisją. Późniejsze dostarczenie materiałów emisyjnych możliwe będzie jedynie po uprzednim potwierdzeniu technicznych możliwości realizacji takiej usługi i wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł za emisję w przypadku dostarczenia materiałów emisyjnych na 2 dni robocze przed emisją, a 2.000 zł za emisję w pozostałych przypadkach.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji bardzo prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

                                  

                                   Z poważaniem

 

Zespół Polsat Media

oferta