Wybory do Parmalentu Europejskiego (oferta TV)

28 maja 2024

Wybory do Parmalentu Europejskiego (oferta TV)

W związku ze zbliżającymi się wyborami do Parlamentu Europejskiego chcielibyśmy zaprosić Państwa do zakupu czasu na emisję płatnych audycji i materiałów wyborczych w Programach Telewizyjnych: Polsat, Polsat News, Polsat News Polityka, Wydarzenia 24, Puls, Puls2, WP, TV Republika oraz Golf Channel.

 

Cenniki czasu reklamowego obowiązujące na okres od 1 do 31 maja 2024r. są dostępne na stronie internetowej www.polsatmedia.pl, a także w naszym biurze na każdorazowe żądanie komitetu wyborczego. Rezerwacji można dokonywać od 26 kwietnia. Cenniki czasu reklamowego obowiązujące na okres od 1 do 7 czerwca 2024r. zostaną opublikowane do 27 maja br., a rezerwację rozpoczniemy od 28 maja 2024r. Uprzejmie informujemy, że przy zakupie emisji płatnych audycji i materiałów wyborczych otrzymają Państwo rabat w wysokości 15% liczony od cen bloków podanych w poszczególnych cennikach wyborczych Programów Telewizyjnych.

 

Podmiotem zlecającym płatne audycje i materiały wyborcze do emisji może być wyłącznie komitet wyborczy reprezentowany przez pełnomocnika komitetu wyborczego lub Agencja upoważniona do tej czynności przez pełnomocnika komitetu wyborczego. W celu złożenia takiego Zlecenia przez komitet wyborczy wymagane jest przedstawienie:

- postanowienia Państwowej Komisji Wyborczej o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego oraz uchwały o powołaniu pełnomocnika wyborczego i pełnomocnika finansowego komitetu wyborczego,

- NIP i REGON komitetu wyborczego.

W przypadku zlecania emisji płatnych audycji i materiałów wyborczych przez Agencję wymagane są dodatkowo następujące dokumenty:

- pełnomocnictwo/upoważnienie dla Agencji do zlecania płatnych audycji i materiałów wyborczych podpisane przez pełnomocnika komitetu wyborczego,

- NIP i REGON Agencji.

Jednocześnie przypominamy, że informacje, komunikaty, apele i hasła wyborcze, ogłaszane na koszt komitetów wyborczych muszą zawierać wskazanie przez kogo są opłacane i od jakiego komitetu wyborczego pochodzą. Informujemy również, że nadawcy telewizyjni zastrzegają sobie prawo do kolaudacji wyżej wymienionych materiałów emisyjnych oraz podjęcia decyzji o przekazaniu ich do emisji.

 

Informujemy, że materiały przeznaczone do emisji dostarczane są do Polsat Media cyfrowo w postaci plików przesyłanych za pośrednictwem platformy Polsat Media Adflow. W odniesieniu do płatnych audycji wyborczych materiały emisyjne należy dostarczyć do Polsat Media na 3 dni robocze przed planowaną emisją. Późniejsze dostarczenie materiałów emisyjnych możliwe będzie jedynie po uprzednim potwierdzeniu technicznych możliwości realizacji takiej usługi i wiązać się będzie z dodatkową opłatą w wysokości 500 zł za emisję w przypadku dostarczenia materiałów emisyjnych na 2 dni robocze przed emisją, a 2.000 zł za emisję w pozostałych przypadkach.

 

W celu uzyskania dodatkowych informacji bardzo prosimy o kontakt z naszym działem sprzedaży.

oferta