„Więzienie kobiet” – nowy dokument w Polsat Cafe

05 maja 2022

„Więzienie kobiet” – nowy dokument w Polsat Cafe

Od 9 maja Polsat Cafe rozpocznie emisję nowej, 9-odcinkowej serii „Więzienie kobiet”. Bohaterkami serialu dokumentalnego są kobiety skazane na karę pozbawienia wolności. Widzowie zobaczą, jak wygląda ich życie za kratami. Osadzone popełniły różne przestępstwa: od kradzieży i paserstwa, po zabójstwo. Poznajemy osadzoną, która pod wpływem alkoholu zabiła przyjaciela, inną, która dopuściła się rozboju, czy młode dziewczyny, które odsiadują wyroki za kradzież. Serial pokazuje, jak wygląda ich życie w zakładzie karnym, czym się zajmują, o czym rozmawiają, jakie są ich marzenia i plany po odbyciu kary. Czy odczuwają wyrzuty sumienia z powodu tego, co zrobiły? Jak sobie z tym radzą? W serialu zobaczymy również kobiecą służbę więzienną: oddziałowe, wychowawczynie, psycholożki, które zajmują się osadzonymi. „Więzienie kobiet” będzie emitowane od 9 maja – w poniedziałki od godz. 21:00, po dwa odcinki.

 

 

“Więzienie kobiet” - new documentary on Polsat Cafe

From 9th May, Polsat Cafe will begin airing a new 9-episode series, “Więzienie kobiet”. The protagonists of the documentary series are women sentenced to prison. Viewers will see what their lives are like behind bars. The inmates committed crimes ranging from theft and fencing to murder. We meet an inmate who killed her friend under the influence of alcohol, another who committed a robbery, or young girls who are serving sentences for theft. The series shows what their life is like in prison, what they do, what they talk about, what their dreams and plans are after they have served their sentences. Do they feel remorse for what they have done? How do they cope with this? The series will also feature female prison officers: warders, educators, psychologists who take care of the inmates. “Więzienie kobiet” will air from 9th May - on Mondays from 09:00 p.m., two episodes each time.

oferta