Video Brothers będzie zarządzać treściami Kino Polska TV SA na YouTube

08 czerwca 2021

Video Brothers będzie zarządzać treściami Kino Polska TV SA na YouTube

Współpraca Video Brothers i Kino Polska TV SA obejmie przygotowanie i wdrożenie kompletnej strategii contentowej dla wszystkich kanałów nadawcy obecnych na platformie YouTube (m.in. Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino TV, FilmBox, Gametoon i DIZI), której celem jest poprawienie ich zasięgów oraz transfer ruchu w stronę oficjalnych witryn stacji i do własnej platformy VOD należącej do Grupy Kino Polska TV. W tym celu zespół Video Brothers zoptymalizuje ponad 3,4 tys. zasobów wideo i obejmie ochroną wszystkie treści Kino Polska TV SA obecne na YouTube. Video Brothers wesprze spółkę w zakresie włączania lub przywracania monetyzacji, a także porządkowania treści. Materiały będące własnością Kino Polska TV SA, które zostały nielegalnie skopiowane, zostaną usunięte z sieci. Zlikwidowane zostaną również kanały podszywające się lub używające bezprawnie zastrzeżonych znaków handlowych spółki. Działania te wpisują się w strategię Kino Polska TV SA, polegającą na ochronie oryginalnych treści i walce z piractwem na rynku filmowym, co jest dla firmy bardzo ważne w jej misji wspierania polskiej kinematografii. Dzięki współpracy z Video Brothers Kino Polska TV SA przyspieszy monetyzację swoich kanałów w tym serwisie.

 

*Źródło: CMS YouTube

 

 

Video Brothers will manage the content of Kino Polska TV SA on YouTube

 

The partnership of Video Brothers and Kino Polska TV SA will cover the development and implementation of a complete content strategy for all of the broadcaster’s channels on YouTube (such as Stopklatka, Zoom TV, Kino Polska, Kino TV, FilmBox, Gametoon or DIZI), with the purpose to improve the reach and engagement transfer towards the stations’ official websites and the VOD platform owned by Kino Polska TV Group. To achieve this goal, Video Brothers will optimise over 3,400 video resources and cover all the content of Kino Polska TV SA available on YouTube with protective measures. Video Brothers will support the company in the area of activating or restoring monetisation and putting the content in order. The materials owned by Kino Polska TV SA that have been illegally copied will be removed from the Internet. Channels pretending or making illegal use of the company’s proprietary trademarks will also be deleted. These actions will be carried out as part of Kino Polska TV SA’s strategy the main purpose of which is to protect original content and combat piracy in the film market, which for the company is a very important element of its mission to support Polish cinematography. Partnership with Video Brothers will allow Kino Polska TV SA to monetise its channels on YouTube much sooner.

 

*Source: CMS YouTube

oferta