VIASAT WORLD Wprowadza nowy kanał tematyczny VIASAT TRUE CRIME

11 czerwca 2024

VIASAT WORLD Wprowadza nowy kanał tematyczny VIASAT TRUE CRIME

Kanał w całości poświęcony tematyce kryminalnej, rozpocznie nadawanie na polskim rynku we współpracy z CANAL+

Viasat World, wiodąca, niezależna, międzynarodowa grupa medialna, rozpoczęła nadawanie nowego kanału telewizyjnego o tematyce kryminalnej. Viasat True Crime zadebiutuje na polskim rynku we współpracy z CANAL+.

Grupa Viasat World nawiązała partnerstwo z międzynarodową grupą medialną CANAL+, zapewniające zarówno rolę głównego nadawcy, jak i partnera technicznego nowego kanału. Na platformie CANAL+ Viasat True Crime zajmie pozycję 219 oraz będzie dostępny w pakietach Relax+ i wyższych.

Programyemitowane na antenie Viasat True Crime koncentrować się będą wyłącznie na treściach kryminalnych, zarówno w produkcjach dokumentalnych opowiadających lub inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami, mrożących krew w żyłach serialach kryminalnych, jak i trzymających w napięciu reality show ukazujących walczących z przestępczością funkcjonariuszy. Kanał charakteryzować będą wyselekcjonowane produkcje prezentujące ciekawe historie, różnorodne treści i gatunki. Viasat World zapewnił również prawa do SVOD i FAST dla większości swoich premierowych treści.

 

 

 

VIASAT WORLD introduces new thematic channel VIASAT TRUE CRIME

A channel entirely dedicated to crime will start broadcasting on the Polish market in cooperation with CANAL+

Viasat World, a leading independent international media group, has started broadcasting a new crime TV channel. Viasat True Crime will debut on the Polish market in partnership with CANAL+.

The Viasat World Group has entered into a partnership with the CANAL+ international media group, ensuring its role of both the main broadcaster and technical partner for the new channel. On the CANAL+ platform, Viasat True Crime will be assigned no. 219 and will be available in the Relax+ and higher packages.

The programmes airing on Viasat True Crime will focus exclusively on crime content, whether in documentaries telling or inspired by true events, chilling crime series or gripping reality shows featuring crime-fighting police officers. The channel will encompass selected productions presenting engaging stories, diverse content and genres. Viasat World has also secured SVOD and FAST rights for the majority of its premiere content.

oferta