Ukraiński serial „Pierścionek z rubinem” w Czwórce

11 lipca 2022

Ukraiński serial „Pierścionek z rubinem” w Czwórce

Jeden z najpopularniejszych seriali ukraińskich, sprzedany do emisji już w kilkunastu krajach. Na jego polską premierę Czwórka zaprasza 29 czerwca o godz. 17.55. W kolejne dni na antenie stacji będzie można oglądać po dwa premierowe odcinki – o godz. 16.55 i 17.55 – od poniedziałku do piątku.
„Pierścionek z rubinem” to historia przyrodnich sióstr, Ani i Jany, których życie radykalnie zmienia wypadek samochodowy. Gdy jedna z nich traci niemal wszystko, druga dostaje od losu niezwykłą szansę, jaką może wykorzystać tylko za cenę szczęścia siostry.  Serial szybko zjednał sobie sympatię widzów i w czasie swojej emisji był w Ukrainie bezkonkurencyjny, osiągając imponujące udziały w rynku, przekraczające aż 17% w swojej grupie docelowej.

 

Ukrainian series “Pierścionek z Rubinem” in Czwórka

One of the most popular Ukrainian series, sold to be broadcast already in over a dozen countries. Czwórka invites you to its Polish premiere on 29 June at 05:55 pm. In the subsequent days in the station you will be able to watch two premiere episodes - at 04:55 pm and 05:55 pm - from Monday to Friday.
“Ring with Ruby” is a story of Ania and Jana, half-sisters, whose life is radically changed by a car accident. When one of them loses almost everything, the other one gets an unusual chance from fate, which she can take advantage of only at the cost of happiness of her sister.  The series quickly won support of viewers and while being broadcast it was unrivalled in Ukraine, achieving impressive shares in the market, exceeding as much as 17% in its target group.


oferta