Telewizja Polsat uruchomiła nowy kanał informacyjny

06 września 2021

Telewizja Polsat uruchomiła nowy kanał informacyjny "Wydarzenia 24"

Od 1 września Telewizja Polsat uruchomiła nowy kanał informacyjny "Wydarzenia 24". Stacja powstała we współpracy z Polsat News, Wydarzeniami i serwisem internetowym Interia. Polsat News to najbardziej wiarygodna i obiektywna stacja informacyjna w Polsce, prezentująca najważniejsze informacje, najwyższej jakości publicystykę, eksperckie analizy i pogłębioną wiedzę o kluczowych wydarzeniach. Widzowie doceniają rzetelne informacje, dlatego coraz częściej wybierają treści Polsat News i Wydarzeń. Według ostatniego badania IBRIS i IBIMS Polacy uznali „Wydarzenia” Polsatu, jako swoje główne źródło informacji spośród telewizyjnych programów informacyjnych, wyprzedzając „Fakty” TVN i „Wiadomości” TVP. Kanał "Wydarzenia 24" powstaje w odpowiedzi na potrzeby widzów i ich rosnące zainteresowanie treściami „Wydarzeń” Polsatu i Polsat News. W ramówce "Wydarzeń24" znajdą się wyłącznie serwisy informacyjne, w których widzowie znajdą wszystkie bieżące informacje z kraju i ze świata. "Wydarzenia 24" będą realizowane w Warszawie, w jednym z najnowocześniejszych studiów w Europie, które będzie w pełni zautomatyzowane. Przy jego tworzeniu zostały wykorzystane najnowocześniejsze technologie telewizyjne. "Wydarzenia 24" będą częścią Pionu Publicystyki i Informacji Telewizji Polsat, zarządzanego przez Dorotę Gawryluk. Kanał dostępny będzie w wybranych sieciach kablowych, w miejscu Superstacji.

 

Telewizja Polsat has launched a new news channel, “Wydarzenia 24"

 

On 1 September, Telewizja Polsat launched a new news channel, “Wydarzenia 24”. The station was founded in cooperation with Polsat News, Wydarzenia and Interia online service. Polsat News is the most reliable and objective news station in Poland, providing headline news, highest-quality current affairs programmes, expert analyses and detailed knowledge on the most important events. Viewers appreciate reliable information, that is why they are more and more eager to choose the content presented in Polsat News and Wydarzenia. According to the latest study by IBRIS and IBIMS, Poles consider Polsat’s “Wydarzenia” their main source of information, beating TVN’s “Fakty” and TVP’s “Wiadomości”. “Wydarzenia 24” channel has been created in response to viewers’ needs and their growing interest in the content presented in „Wydarzenia” and on Polsat News. The line-up of “Wydarzenia 24” will be composed exclusively of news programmes presenting all the latest information from Poland and abroad. “Wydarzenia 24” will be shot in Warsaw, in one of the most state-of-the-art studios in Europe, which will be fully automated. The studio was created with the use of cutting-edge TV technologies. “Wydarzenia 24” will be a part of Polsat’s Public Affairs and Information Function managed by Dorota Gawryluk. The channel will be available in selected cable networks, instead of Superstacja.

oferta