Styczeń 2021 rekordowy dla Grupy Kino Polska TV. Stopklatka liderem kanałów filmowo-serialowych

09 lutego 2021

Styczeń 2021 rekordowy dla Grupy Kino Polska TV. Stopklatka liderem kanałów filmowo-serialowych

W styczniu 2021 roku Grupa Kino Polska TV osiągnęła 2,69% udziału w oglądalności widowni komercyjnej, notując najlepszy miesięczny wynik w swojej historii (+21% rok do roku). Naziemna Stopklatka – z wynikiem 1,33% udziału w rynku – po raz pierwszy została liderem segmentu kanałów filmowo-serialowych (SHR%, All 16-49).

Spośród wszystkich kanałów nadawcy objętych pomiarem w panelu Nielsena największy, 75-procentowy, wzrost w porównaniu ze styczniem 2020 roku zanotował kanał Kino TV. Pod względem dynamiki wzrostów dalsze pozycje zajęły kanały: Kino Polska (+59%), Kino Polska Muzyka (+38%) i Stopklatka (+17%), która z wynikiem 1,33% udziału w rynku pierwszy raz w swojej historii została liderem segmentu kanałów filmowo-serialowych.

W styczniu 2021 roku średni dzienny zasięg wszystkich kanałów Grupy Kino Polska TV wyniósł łącznie 2 mln widzów (RCH, All 16-49).

 

A record-breaking January 2021 for Kino Polska TV Group. Stopklatka is a leader among movies and TV shows channels

In January 2021, Kino Polska TV Group reached 2.69% of share in viewing rates among commercial viewers, which is the group’s best result ever (+21% on a year-to-year basis). Stopklatka terrestrial station, with 1.33% of market share, for the first time became a leader of the segment of movies and TV shows channels (SHR%, All 16-49).

Among all channels of the broadcaster included in Nielsen’s measurement panel, Kino TV noted the highest, 75% growth as compared to January 2020. In terms of growth dynamics, the following stations were ranked further: Kino Polska (+59%), Kino Polska Muzyka (+38%) and Stopklatka (+17%), which, with a result of 1.33% of market share, for the first time in its history became a leader in the segment of movies and TV shows channels.

In January 2021, average daily reach of all channels of Kino Polska TV Group was 2m viewers in total (RCH, All 16-49).

oferta