Stowarzyszenie Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski  i Stowarzyszenie Program Czysta Polska podpisały porozumienie o współpracy

11 lipca 2022

Stowarzyszenie Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski i Stowarzyszenie Program Czysta Polska podpisały porozumienie o współpracy

Stowarzyszenie Ruch Samorządowy TAK! Dla Polski oraz Stowarzyszenie Program Czysta Polska będą współpracowały w obszarach związanych z promocją i realizacją zielonej transformacji energetycznej Polski. Czysta, tania i wytwarzana lokalnie energia stanowi istotny element tworzenia lokalnej, samorządowej niezależności energetycznej, a także dobrej jakości życia mieszkańców i konkurencyjności polskiej gospodarki.

 

Stowarzyszenie Ruch Samorządowy TAK dla Polski! And Stowarzyszenie Program Czysta Polska have signed a cooperation agreement

StowarzyszenieRuch Samorządowy TAK dla Polski! and Stowarzyszenie Program Czysta Polska will cooperate in areas related to promotion and implementation of green energy transformation in Poland. Clean, cheap and locally generated energy forms a material element aimed at creating local, self-governmental independence in terms of energy, as well as good quality of life of residents and competitiveness of Polish economy.

oferta