Stowarzyszenie Program Czysta Polska z nową kampanią ekologiczną

09 września 2020

Stowarzyszenie Program Czysta Polska z nową kampanią ekologiczną

Od poniedziałku, 31 sierpnia, widzowie kanałów Grupy Polsat mogą oglądać najnowsze spoty, w których Stowarzyszenie Program Czysta Polska (SPCP) zadaje pytanie jaką planetę pozostawimy kolejnym pokoleniom. Stowarzyszenie zwraca uwagę, że klimat i ochrona środowiska dotyczą każdego z nas. Jego  konsekwentne zanieczyszczanie i degradacja może mieć katastrofalne skutki w perspektywie kilku lat. Natomiast nasze dzieci i kolejne pokolenia mogą żyć w świecie, który nie będzie taki sam jak ten znany z czasów naszego dzieciństwa, bogaty w czyste lasy, rzeki czy jeziora, lecz pełen śmieci i niebezpiecznego smogu. Dlatego już teraz warto podejmować decyzje, które mają pozytywny wpływ na nasze środowisko. W przygotowanych spotach, widzowie poznają bieżące tematy, które obecnie stanowią „ekologiczne wyzwania” jak: zanieczyszczenia lasów, zanieczyszczenia jezior, mórz i oceanów, coraz mniejsze zasoby wody, odnawialne źródła energii oraz zanieczyszczenia powietrza. W każdym z materiałów przedstawiane są zagrożenia, ale również praktyczne rozwiązania, jak każdy z nas może przyczynić się do ochrony środowiska m.in. oszczędzając wodę, sortując odpady czy przesiadając się z własnego samochodu do komunikacji miejskiej. Ważnym elementem kampanii są słowa młodego pokolenia – dzieci, które mówią do widzów wprost: „chodzi o naszą i Twoją przyszłość”. W nagraniach wzięli udział: Beata Kozidrak, Małgorzata Pieczyńska, Anita Sokołowska, Krzysztof Ibisz, Kamil Bednarek, Piotr Kupicha; influencerki ekologiczne - Paulina Górska i Sylwia Majcher oraz przedstawicielka SPCP -  Dominika Tarczyńska.

 

Stowarzyszenie Program Czysta Polska with a new green campaign

Starting from August 31, viewers of Polsat Group’s channels can watch commercials in which Stowarzyszenie Program Czysta Polska (SPCP) asks about the condition of the planet that we will leave for further generations. The association points out that climate and environmental protection should concern us all. Ongoing environmental contamination and degradation might show its disastrous effect in several years. Our kids and subsequent generations will live in a world that will be completely different from the one we know from our childhood – there will no longer be clean forests, rivers or lakes. Instead, it will be filled with rubbish and dangerous smog. It is worth making decisions that have a favourable impact on our natural environment today. Viewers will learn about current issues that pose ecological challenges, such as: contamination of forests, lakes, seas and oceans; diminishing water supplies; renewable energy and air pollution. Each material presents selected risks and practical solutions that anyone can adopt to protect the environment. These include saving water, sorting waste and opting for public transport. One of the campaign’s key components is what kids say to adult viewers: “It’s about the future – both ours and yours.” In these environmental ads, we can see Beata Kozidrak, Małgorzata Pieczyńska, Anita Sokołowska, Krzysztof Ibisz, Kamil Bednarek and Piotr Kupicha; Paulina Górska and Sylwia Majcher (eco-influencers); and Dominika Tarczyńska from SPCP.

oferta