Stacja Polsat liderem wczesnego prime time’u dzięki „Gliniarzom” i „Pierwszej Miłości”

16 maja 2023

Stacja Polsat liderem wczesnego prime time’u dzięki „Gliniarzom” i „Pierwszej Miłości”

Polsat od dawna jest liderem wczesnego prime time'u, na którym emitowani są „Gliniarze” oraz „Pierwsza Miłość”. Potwierdzeniem tego stanu rzeczy jest kwietniowy wynik.

Pasmo Polsatu miało w grupie komercyjnej średnią oglądalność AMR aż o 81% wyższą od drugiego z kolei wyniku TVP2.

 

Polsat is the leader of early prime time thanks to “Gliniarze”  and “Pierwsza Miłość”

 

Polsat has long been the leader of early prime time where “Gliniarze” and “Pierwsza Miłość” are aired. This is confirmed by the April results.

The Polsat channel had an average AMR audience in the commercial group as much as 81% higher than TVP2, which came second in the ranking.

oferta