Ruszył Polsat News Polityka – kanał informacyjny jest dostępny od 10 stycznia

12 stycznia 2024

Ruszył Polsat News Polityka – kanał informacyjny jest dostępny od 10 stycznia

Telewizja Polsat rozbudowuje obszar informacji i publicystyki – nowe kanały i możliwości odbioru i oglądania.

Polsat News Polityka to nowe programy oraz transmisje z życia parlamentu i wszystkiego, co wiąże się z polską - pełną wydarzeń i emocji polityką. Kanał Wydarzenia 24 będzie można oglądać w telewizji naziemnej.

„Rozwijamy obszar informacji i publicystyki, bo jest to ta część oferty telewizyjnej, której widzowie chcą i potrzebują tu i teraz, na bieżąco, bezpośrednio i na żywo. Widzimy wzrost zainteresowania polityką i publicystyką informacyjną. To jest to, czym przez ostatnie miesiące żyje Polska. Rekordowa frekwencja w wyborach pokazała, iż Polacy chcą mieć aktywny wpływ na to co się dzieje w polityce. Uświadomili sobie, że ich głos oddany w wyborach parlamentarnych się liczy i może coś zmienić” – mówi Piotr Witwicki, Dyrektor Pionu Informacji i Publicystyki Telewizji Polsat.

 

Polsat News Polityka launched: The news channel has been available since 10 January

Polsat TV is expanding its information and journalism area with new channels and reception and viewing options.

Polsat News Polityka features new shows and broadcasts of parliamentary life and everything related to Polish politics – full of events and emotions. The Wydarzenia 24 (Events 24) channel will be available via terrestrial television.

“We are developing the news and journalism area because this is the part of the TV offer that viewers want and need here and now, live and direct. We are seeing increased interest in politics and news journalism. This is what Poland has been excited about for the last few months. The record voter turnout in the last election has revealed that Poles want to have an active say in what happens in politics. They have realised that their vote in parliamentary elections counts and can make a difference”, says Piotr Witwicki, Director of the Information and Publicity Division of Polsat TV.

oferta