Rusza projekt „Czyste, Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska

05 maja 2022

Rusza projekt „Czyste, Zielone Miasta” Stowarzyszenia Program Czysta Polska

Stowarzyszenie Program Czysta Polska startuje z projektem „Czyste, Zielone Miasta”, aby w myśl hasła „Bądź w porządku dla planety” propagować ekologiczne postawy i aktywizować mieszkańców w zakresie zmiany otoczenia na czyste i zielone. Akcja odbędzie się w 45 miastach w całej Polsce. W każdym mieście, które odwiedzi Stowarzyszenie, zaplanowano sprzątanie wraz z lokalną społecznością wybranego przez samorząd terenu oraz sadzenie krzewów i drzew przekazanych przez Lasy Państwowe. Ponadto na miejscu czeka szereg innych atrakcji przygotowanych przez organizatorów. Celem akcji jest nie tylko edukacja, ale również integracja mieszkańców, którzy interesują się zdrowym trybem życia w ekologicznym świecie. Relacje z wydarzenia będzie można śledzić w Internecie, mediach społecznościowych oraz w programie „Czysta Polska” emitowanym w sobotę o godz. 16.30 w Polsat News.

 

“Czyste, Zielone Miasta”  project is launched by Stowarzyszenie Program Czysta Polska

The Clean Poland Program Associationis launching the project “Czyste, Zielone Miasta”  with the aim of promoting ecological attitudes and activating citizens to change their surroundings into clean and green ones, according to the slogan “Do the right thing for the planet”. The action will take place in 45 cities across Poland. In each city that the Association will visit, it is planned to clean up with the local community an area chosen by the local self-government and to plant shrubs and trees donated by the State Forests. In addition, there will be a number of other attractions prepared by the organisers. The aim of the action is not only education, but also the integration of residents who are interested in a healthy lifestyle in an ecological world. Coverage of the event will be available online, in social media and in the programme “Czysta Polska”  broadcast on Saturday at 04.30 p.m. on Polsat News.

oferta