Rekordowa oglądalność kanałów BBC Studios w Polsce

11 czerwca 2024

Rekordowa oglądalność kanałów BBC Studios w Polsce

W kwietniu portfolio kanałów osiągnęło 0,84%, czyli najwyższy miesięczny udział w rynku od uruchomienia pięciokanałowego portfolio w 2015 r.

Portfolio BBC Studios notuje wyraźne wzrosty oglądalności, z miesiąca na miesiąc bijąc swoje dotychczasowe rekordy. Zmiany są efektem wielomiesięcznych prac nad optymalizacją ramówek poszczególnych kanałów. Bartosz Witak, który w lutym tego roku został mianowany Dyrektorem Generalnym BBC Studios na CEE podkreśla, że to początek zmian, a plany spółki zarówno na rozwój kanałów linearnych jak i całego biznesu BBC Studios są znacznie większe.

 

Rozkwit portfolio kanałów rozpoczął się w czwartym kwartale 2023 r. W październiku BBC First osiągnęło najwyższy w historii* udział w rynku: 0,30%**, a tym samym 113% wzrost względem stycznia 2023 r. Portfolio BBC Studios składające się z pięciu kanałów: BBC Earth, BBC First, BBC Brit, BBC Lifestyle i CBeebies (nie licząc dostępnego w Polsce, ale niemierzonego kanału BBC News) osiągnęło udział na poziomie 0,71%.

 

Pierwsze miesiące 2024 r. przyniosły dalsze sukcesy. W lutym kanał BBC Brit zanotował wzrost o 55% względem lutego 2023 r., a całe portfolio pobiło swój styczniowy rekord osiągając udział na poziomie 0,79%. Marzec i kwiecień przyniosły kolejne podniesienie poprzeczki dla kanału BBC First, który ponownie osiągnął najwyższe w historii udziały, na poziomie 0,37% (w marcu) i 0,40% (w kwietniu).

 

 

Record viewing figures for BBC Studios channels in Poland

In April, the channel portfolio reached 0.84%, its highest monthly share
in the market from the launch of the five-channel portfolio in 2015

The BBC Studios portfolio is recording clear audience growth, breaking its previous records month by month. The changes are a yield of months of work to optimise the line-ups of the various channels. Bartosz Witak, who was appointed Director General of BBC Studios for CEE in February this year, stresses that this is the beginning of changes and that the company’s plans for the development of both linear channels and the entire BBC Studios business are much bigger.

 

The channel portfolio began to flourish in Q4 2023. In October, BBC First achieved its highest ever* market share: 0.30%**, a 113% increase on January 2023. The BBC Studios’ portfolio of five channels: BBC Earth, BBC First, BBC Brit, BBC Lifestyle and CBeebies (not including BBC News available but not measured in Poland) reached a share of 0.71%.

 

The first months of 2024 brought further success. In February, BBC Brit recorded a 55% increase on February 2023, with the entire portfolio breaking its January record with a share of 0.79%. March and April saw the bar being raised further for the BBC First channel, which again achieved its highest ever shares, at 0.37% (in March) and 0.40% (in April).

oferta