„ROZLICZ SIĘ SERCEM” – ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU FUNDACJI POLSAT

12 marca 2024

„ROZLICZ SIĘ SERCEM” – ZACHĘCAMY DO PRZEKAZANIA 1,5% PODATKU FUNDACJI POLSAT

Trwa czas rozliczeń podatkowych, a tym samym możliwość niesienia pomocy potrzebującym. Tu każdy sam może zadecydować, jaką inicjatywę chce wesprzeć – wystarczy podczas wypełniania formularza wskazać wybraną organizację pożytku publicznego lub jej numer KRS. Serdecznie zachęcamy Was, by do 30 kwietnia wykonać ten drobny gest na rzecz Fundacji Polsat. Telewizja Polsat w kampanii „Rozlicz się sercem” podpowiada, że 1,5% to magiczny klucz, który otwiera drzwi do leczenia dzieci – podopiecznych walczących o swoje życie i zdrowie. Całkowicie się z tym zgadzamy. Pamiętajcie, że przekazanie 1,5 % podatku zajmie Wam chwilę, a może bardzo dużo zmienić w życiu podopiecznych Fundacji Polsat.

 

 

‘SETTLE YOUR TAX WITH HEART' – WE ENCOURAGE YOU TO DONATE 1.5% OF YOUR TAX TO THE POLSAT FOUNDATION

The tax return period is underway and so is the opportunity to help those in need. Here, everyone can decide for themselves which initiative they want to support – simply indicate the chosen charity or its KRS number when filling in the form. We warmly encourage you to make this small gesture to the Polsat Foundation by 30 April. In its 'Settle your tax with heart' campaign, Polsat suggests that 1.5% is the magic key that opens the door to treatment for children fighting for their life and health. We completely agree with this. Remember that donating 1.5% of your tax takes just a moment and can make a huge difference to the lives of the children assisted by the Polsat Foundation.

 

oferta