Poszerzenie monitoringu widowni telewizyjnej o dane OOH

06 września 2021

Poszerzenie monitoringu widowni telewizyjnej o dane OOH

Od 1 września Nielsen udostępnił dane telewizyjne poszerzone o tzw. out of home viewing.

 

Poszerzenie monitoringu o dane OOH daje lepszą wiedzę o konsumpcji telewizji oraz jest naturalnym krokiem rozwoju badań telemetrycznych w Polsce.

 

Dane Nielsena poszerzone o OOH produkowane będą codzienne poczynając od 1 września 2021r. i dostarczane w oprogramowaniu Arianna oraz udostępnione w AdvantEdge.

 

Dane dostępne są dla wszystkich uczestników rynku telewizyjnego.

 

Od 1 września poszerzony monitoring widowni telewizyjnej o dane OOH będzie podstawą wszelkich rozliczeń Polsat Media z Reklamodawcami.

 

 

TV audience monitoring expanded with OOH data

 

As of 1 September, Nielsen expanded TV data it provides with out-of-home viewing data.

 

The change results in more detailed knowledge on TV consumption and is a natural step in the development of telemetric data in Poland.

 

Nielsen’s data expanded with OOH will be generated daily as of 1 September 2021, provided via Arianna software and made available in AdvantEdge.

 

The data is available to all TV market participants.

 

As of 1 September, TV audience monitoring covering OOH data will be the basis of all settlements between Polsat Media and Advertisers.

oferta