Polsat News najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce

05 maja 2022

Polsat News najbardziej opiniotwórczą stacją telewizyjną w Polsce

W marcu, Polsat News zajął pierwsze miejsce wśród najbardziej opiniotwórczych stacji telewizyjnych. Według danych przygotowanych przez Instytut Monitorowania Mediów stacja była cytowana przez inne media 1,1 tys. razy. Według danych Instytutu Monitorowania Mediów, dziennikarze innych mediów powoływali się w marcu m.in. na wywiad z premierem Mateuszem Morawieckim, który poinformował o prowadzonych rozmowach z liderami państw zachodnich na temat nakładania dotkliwych sankcji na rosyjskie firmy i spółki oraz o planowanych pracach nad „tarczą antyputinowską”.

 

Polsat News the most opinion-forming TV station in Poland

In March, Polsat News took the first place among the most opinion-forming TV stations. According to data prepared by the Media Monitoring Institute, the station was quoted 1,100 times by other media. According to data from the Institute of Media Monitoring, journalists from other media cited in March, among other things, the interview with Prime Minister Mateusz Morawiecki, who reported on ongoing talks with leaders of Western countries on imposing severe sanctions on Russian companies and businesses, and on planned work on an "anti-Putin shield".

oferta