„Policjantki i Policjanci” z rosnącymi udziałami w rynku i mocną przewagą nad konkurencją

13 listopada 2023

„Policjantki i Policjanci” z rosnącymi udziałami w rynku i mocną przewagą nad konkurencją

Łącznie 7,8 mln widzów (RCH 1 min) notuje emitowany obecnie 19. sezon „Policjantek i Policjantów” w paśmie premier – od poniedziałku do piątku o godz. 19:00 – w Czwórce. Średnio każdy odcinek serialu ogląda ponad 753 tysiące widzów, przy udziałach w rynku na poziomie 6,4% (SHR All 4+). Zapewnia to TV4 w paśmie serialu piąte miejsce na polskim rynku telewizyjnym – tuż za stacjami tzw. „wielkiej czwórki” – oraz zdecydowaną przewagę nad bezpośrednią konkurencją: ponad dwukrotną nad TV Puls i aż trzykrotną nad TVN7.

W grupie komercyjnej z udziałami wynoszącymi 5,3% (SHR All 16-59) Czwórka w paśmie „Policjantek i Policjantów” jest czwartą najchętniej oglądaną stacją w Polsce, wyprzedzając m.in. TVP2, TV PULS i TVN7.  Warto dodać, że po 9 tygodniach emisji, serial notuje w tej grupie wzrost udziałów o 4% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

 

 

‘Policjantki i Policjanci’  with growing market share and strong lead on the competition

 

A total of 7.8 million viewers (RCH 1 min) have been recorded by the currently aired 19th season of the series 'Policjantki i Policjanci’ [Policewomen & Policemen] in the premiere slot – from Monday to Friday at 7:00 p.m. on TV4. On average, each episode of the series is watched by more than 753,000 viewers, with a market share of 6.4% (SHR All 4+). This ensures TV4’s fifth place in the Polish TV market in the series slot – just behind the so-called ‘big four’ channels – and a gives us clear advantage over direct competition: its audience is more than two times larger than that of TV Puls and as much as three times larger than that of TVN7.

In the commercial group, with shares of 5.3% (SHR All 16-59), TV4 in the ‘Policjantki i Policjanci’ slot is the fourth most-watched channel in Poland, ahead of TVP2, TV PULS and TVN7, among others.  It is worth mentioning that after nine weeks of broadcasting the series has recorded a 4% increase in share in this group relative to the same period last year.

oferta