Newsroomy Wydarzeń, Polsatu News i Polsatu Sport jednymi z najnowocześniejszych na świecie

07 października 2021

Newsroomy Wydarzeń, Polsatu News i Polsatu Sport jednymi z najnowocześniejszych na świecie

W newsroomach Wydarzeń, Polsatu News oraz Polsatu Sport przeprowadzono wdrożenie wirtualizacji, które pozwala na montaż materiałów z każdego miejsca na świecie bez ryzyka awarii, nawet gdy dostęp do internetu jest ograniczony.  Wdrożenie zapewnia ciągłość pracy redakcji w każdej sytuacji, również wynikającej z wybuchu epidemii, a także stanowi o przewadze konkurencyjnej. To jedno z pierwszych tego typu wdrożeń na świecie. W praktyce polega ono na tym, że pracownicy korzystają z identycznych terminali komputerowych, połączonych z maszynami wirtualnymi pracującymi w centrum danych. Każdy użytkownik posiada swoje własne spersonalizowane ustawienia i dostęp do konkretnych, niezbędnych aplikacji bez względu na to, na którym terminalu się zaloguje. Wirtualizowane stanowiska pracy są również sukcesywnie wprowadzane w innych działach Telewizji Polsat m.in. kontroli technicznej, kolaudacji czy archiwum. Wdrożenie wirtualizacji to również wymierne korzyści biznesowe m.in. wynikające z rezygnacji ze specjalistycznych stacji montażowych, które są kosztowne w zakupie i utrzymaniu. Wdrożenie zwirtualizowanych stanowisk pracy jest w całości przeprowadzane przez Zespół IT/TV Telewizji Polsat.

 

 

Newsrooms of Wydarzenia, Polsat News and Polsat Sport are one of the most modern ones in the world

 

Virtualisation functionality, allowing the editing of materials from anywhere in the world without the risk of failure, even if access to the Internet is limited, has been implemented in the newsrooms of Wydarzenia, Polsat News and Polsat Sport.  It ensures the continuity of the editorial board’s work in every situation, including an epidemic, and is an immense competitive advantage. It is one of the first implementations of this type in the world. In practice, it relies on staff working on identical computer terminals connected to virtual machines operating in a data centre. Every user has their own customised settings and access to specific necessary applications regardless of which terminal they use. Virtualised work stations have also been gradually implemented in other departments of Polsat, such as technical control, screening or archives. Virtualisation also brings business advantages, such as the ones resulting from not having to use specialist editing stations, the purchase and maintenance of which is very expensive. The implementation of virtualised work stations is being carried out by the IT/TV team of Polsat.

oferta