NesoBus – premiera polskiego autobusu wodorowego Grupy Polsat Plus

09 czerwca 2022

NesoBus – premiera polskiego autobusu wodorowego Grupy Polsat Plus

NesoBus to całkowicie nowy, wyprodukowany w Polsce zeroemisyjny miejski autobus wodorowy. Zasilany zielonym wodorem jest najbardziej ekologicznym autobusem dla mieszkańców miast i transportu miejskiego. Stworzyli go polscy konstruktorzy i inżynierowie przy współpracy z partnerami z Europy i całego świata. Ma 12 m długości, do 93 miejsc, w tym do 37 miejsc siedzących, jego zasięg to około 450 km, nie emituje spalin, oczyszcza powietrze, a jedyne co emituje to para wodna. Konstrukcja NesoBus - polskiego autobusu wodorowego  jest stworzona od podstaw jako wodorowa – nie jest przeróbką czy modyfikacją autobusu spalinowego czy na baterie. Rozpoczęcie produkcji seryjnej jest planowane na 2023 roku w powstającej w Świdniku fabryce.

 

NesoBus – the premiere of the Polish hydrogen bus of the Polsat Plus Group

NesoBus is a brand new zero-emission urban hydrogen bus manufactured in Poland. Powered by green hydrogen, it is the most ecological bus for city inhabitants and urban transport. It was created by Polish designers and engineers in cooperation with partners from Europe and around the world. It is 12 m long, can carry up to 93 passengers, has up to 37 seats, and its range is about 450 km. The bus emits no exhaust fumes, cleans the air, and the only thing it emits is water vapour. The construction of NesoBus – the Polish hydrogen bus is created from scratch as a bus powered by hydrogen – it is not a conversion or modification of a combustion or battery bus. Series production is planned to start in 2023 in the Świdnik factory.

oferta