Najlepszy styczeń w historii Polsat News

09 lutego 2021

Najlepszy styczeń w historii Polsat News

Po fantastycznych wynikach osiągniętych w 2020 roku Polsat News nie zwalnia tempa i rezultatami uzyskiwanymi w styczniu 2021 potwierdza, że zainteresowanie stacją niezmiennie rośnie. Tylko Polsat News może się pochwalić tak wysokimi wzrostami udziałów w obu grupach audytoryjnych spośród stacji informacyjnych w Polsce. Uzyskiwane wyniki potwierdzają coraz silniejszą pozycję Polsat News i rosnącą liczbę widzów, którzy o tym co dzieje się w Polsce i na świecie, chcą dowiadywać się z najbardziej rzetelnej stacji telewizyjnej w Polsce. Oznacza to również wzrost zaufania widzów do Polsat News, jak i świadczy o dużym zapotrzebowaniu wśród Polaków na obiektywne i prawdziwe informacje. Wśród wszystkich badanych Polsat News uzyskał 1,90% udziałów co oznacza wzrost o prawie 50%, a w grupie komercyjnej aż o 75% w porównaniu do stycznia ubiegłego roku. Dla porównania w tym samym okresie udziały TVN24 wzrosły o 10% w grupie A4+ i 24% w grupie A16-49, natomiast TVP Info zanotował spadek o 14% w grupie A4+ i o 8% w grupie komercyjnej. Był to najlepszy styczeń w historii Polsat News.

 

The best January in the history of Polsat News

Following the fantastic results achieved in 2020, Polsat News is not slowing down and with its results from January 2021 it has proven that the interest in the station is on the increase. Among all information stations in Poland, only Polsat News noted such high growth of share in both audience groups. The results prove an increasingly stronger position of Polsat News and a growing number of viewers, who want to learn about affairs going on in Poland and abroad from Poland’s most reliable TV station. It also results in viewers’ greater trust towards Polsat News and proves how much Poles need a source of objective and true information. Polsat News had 1.90% of share among all viewers, which is equivalent to a growth by nearly 50% and by 75% in the commercial group as compared to January last year. For comparison, in the same period the share of TVN24 grew by 10% in A4+ group and by 24% in A16-49 group, whereas TVP Info faced a drop by 14% in A4+ and by nearly 8% in the commercial group. It was the best January in the history of Polsat News.

oferta