Interia pogoda z rekordowym wynikiem – 7,4 mln RU

04 września 2023

Interia pogoda z rekordowym wynikiem – 7,4 mln RU

Internauci planują wakacje z Interia Pogoda! Według badania Mediapanel (sierpień 2023) w szczytowym momencie sezonu serwis odwiedziło 7,4 mln realnych użytkowników. Jest to jego najlepszy wynik w historii. Działaniom największego polskiego serwisu pogodowego towarzyszyła kampania reklamowa zachęcają do korzystania z aplikacji Pogoda Interia, którą do tej pory pobrało ponad 600 tys. użytkowników.

 

Interia zapewnia swoim użytkownikom dostęp do najlepszych w sieci prognoz i analiz meteorologicznych (m.in. opady deszczu i śniegu, temperatura, siła wiatru) oraz informuje o poziomie zanieczyszczenia powietrza. Według badania Mediapanel wskaźnik ATS Interii Pogoda (9m 28s) jest ponad dwukrotnie wyższy od drugiego pod tym względem serwisu twojapogoda.pl (4m 8s) wśród największych polskich serwisów pogodowych, co pokazuje jak bardzo nasze treści są angażujące dla użytkowników.

 

Dopełnieniem naszego serwisu jest oczywiście intuicyjna i nowoczesna aplikacja Pogoda Interia, która umożliwia z poziomu smartfonu (Android i iOS) sprawdzenie m.in warunków atmosferycznych w 3 milionach miejscowości w Polsce i na świecie. Przekazuje także dane o stężeniu najpopularniejszych alergenów w powietrzu.

 

Interia Pogoda nieustannie wprowadza rozwiązania i usprawnienia, które zwiększają usability serwisu i tym samym ułatwiają i przyśpieszają poszukiwanie informacji o stanie pogody.

 

 

Interia Pogoda with a record result – 7.4 million RU

 

Internet users plan their holidays with Interia Pogoda! According to a Mediapanel study (August 2023), 7.4 million real users visited the site at the peak of the holiday season. This is its best result ever. The activities of Poland's largest weather service were accompanied by an advertising campaign encouraging people to use the Pogoda Interia application, which has been downloaded by more than 600,000 users to date.

 

Interia provides its users with access to the best meteorological forecasts and analyses on the web (including rain and snowfall, temperature, wind strength) and reports on air pollution levels. According to a Mediapanel study, Interia Pogoda's ATS indicator (9m 28s) is more than twice as high as the second-best twojapogoda.pl (4m 8s) among the largest Polish weather websites, which shows how engaging our content is for users.

 

Our website is of course complemented by the intuitive and modern Interia Pogoda application, which allows you to check weather conditions in 3 million towns and cities in Poland and around the world from your smartphone (Android and iOS). It also provides data on the concentration of the most common allergens in the air.

 

Interia Pogoda is constantly introducing solutions and improvements that increase the usability of the service and thus make it easier and quicker to find weather information.

 

oferta