Interia liderem wiarygodności wśród portali w Polsce w 2023 roku według badania CBOS

12 lutego 2024

Interia liderem wiarygodności wśród portali w Polsce w 2023 roku według badania CBOS

Internauci według badania CBOS („Postrzeganie mediów”, 2023 rok) najbardziej ufali informacjom przekazywanym przez Interię w 2023 rok wśród największych portali horyzontalnych w Polsce. Portal Grupy Polsat Plus jako jedyny otrzymał średnią ocenę wiarygodności powyżej 3,0. Wyprzedził on Wirtualną Polskę (2,96) i Onet (2,9).

Interia jest postrzegana przez użytkowników jako najlepsze źródło bezstronnych i rzetelnych informacji w polskim Internecie. Portal jest zawsze pomiędzy tym, co ważne i oddaje głos wszystkim stronom sporu politycznego. Interia błyskawicznie „tu i teraz” relacjonuje najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Jest „blisko tego, co bliskie Tobie”.

 

Interia is the credibility leader among portals in Poland in 2023 according to a CBOS survey

According to a CBOS survey ('Perception of the media', 2023), Internet users trusted the information provided by Interia the most among the largest horizontal portals in Poland in 2023. The Polsat Plus Group portal was the only one to receive an average credibility rating above 3.0. It overtook Wirtualna Polska (2.96) and Onet (2.9).

Interia is perceived by users as the best source of unbiased and reliable information on the Polish Internet. The portal always focuses on important unbiased information and gives a voice to all sides of the political argument. Interia instantly reports “here and now” about the most important events in Poland and the world. It is "close to that which is close to you".

oferta