INTERIA WYDARZENIA NA PODIUM KATEGORII „INFORMACJE I PUBLICYSTYKA – OGÓLNE”

12 stycznia 2024

INTERIA WYDARZENIA NA PODIUM KATEGORII „INFORMACJE I PUBLICYSTYKA – OGÓLNE”

Nasze sukcesy na platformie mobile nie byłyby możliwe, gdyby nie świetne wyniki naszych serwisów. W ciągu mijających dwunastu miesięcy nieustannie umacnialiśmy swoją pozycję w sektorach tematycznych. I tak rok 2023 w kategorii „Plotki, życie gwiazd” zdecydowanie należał do serwisu Pomponik.pl. Według badania Mediapanelu (maj – grudzień 2023) był on niekwestionowanym nr 1 w Polsce nieprzerwanie przez osiem miesięcy. Pomponik.pl w ciągu całego roku odnotował także miesięcznie średnio największy zasięg (7,4 mln RU) .Podobnie jest z serwisem Deccoria.pl, który nieprzerwanie od ponad półtora roku jest liderem kategorii „Wyposażenie wnętrze i ogród”. Tylko w grudniu z jego porad i inspiracji skorzystało 2,7 mln użytkowników (RU).

 

Interia Wydarzenia w grudniu, czyli w momencie dynamicznych działań nowego rządu, była źródłem informacji o polskiej i światowej polityce dla 7,5 mln internautów (RU). Dzięki dużemu zaufaniu użytkowników serwis pierwszy raz w historii awansował na podium w kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” w Polsce. Zielona Interia natomiast od ponad roku jest nr 1 wśród serwisów ekologicznych w Polsce, który przyciąga coraz więcej użytkowników. W grudniu serwis kolejny raz pobił swój rekord i wygenerował zasięg na poziomie 2,3 mln RU. Tygodnik Interii także zakończył rok z najlepszym wynikiem w historii. Nasz serwis z materiałami premium odwiedziło 1,8 mln RU.

 

 

“INTERIA WYDARZENIA” ON THE PODIUM IN THE “INFORMATION AND JOURNALISM – GENERAL” CATEGORY

 

Our success on the mobile platform would not have been possible if not for the excellent performance of our sites. Over the past twelve months, we have continuously strengthened our position in thematic sectors. 2023 definitely belonged to the Pomponik.pl website in the “Gossip, celebrity life” category. According to a Mediapanel survey (May – December 2023), it was the undisputed No. 1 in Poland continuously for eight months. Pomponik.pl also recorded the highest monthly average reach (7.4 million RUs) throughout the year. The same holds true of Deccoria.pl, which has been the leader in the “Interior and garden furnishings” category continuously for more than a year and a half. 2.7 million users (RUs) took advantage of its advice and inspiration in December alone.

 

“Interia Events” was a source of information on Polish and world politics for 7.5 million internet users (RUs) in December, a time of dynamic activity of the new government. Thanks to the great user trust, the website for the first time ever rose to the podium in the “Information and journalism – general” category in Poland. “Zielona Interia” (Green Interia), in turn, has been the No. 1 environmental website in Poland for more than a year, attracting more and more users. In December, the site once again broke its record, achieving a reach of 2.3 million RUs. Interia’s weekly newspaper also ended the year with its best result ever. Our site containing premium material was visited by 1.8 million RUs.

oferta