Grupa Polsat - Interia pierwszy raz w historii liderem Internetu w Polsce. Wyprzedziła Grupę Wirtualna Polska i Grupę RAS Polska (Onet)

02 lutego 2024

Grupa Polsat - Interia pierwszy raz w historii liderem Internetu w Polsce. Wyprzedziła Grupę Wirtualna Polska i Grupę RAS Polska (Onet)

Portal i serwisy Grupy Polsat – Interia są najczęściej wybierane przez polskich internautów. Według badań Mediapanelu łącznie wygenerowały one większy zasięg (21,11 mln RU) niż Grupa Wirtualna Polska (21,03 mln RU) i Grupa RAS Polska (20,97 mln RU).
Grupa Polsat – Interia już od grudnia 2023 roku jest liderem na platformie mobile. Jej przewaga nad drugą w zestawieniu Grupą RAS Polska (Onet) w ciągu jednego miesiąca zwiększyła się o 359 tys. RU i wynosi obecnie 527 tys. RU. Grupa Polsat – Interia łącznie na platformie mobile wygenerowała 20,05 mln RU.
Wydawca Interii oraz Polsatnews.pl i Polsatsport.pl umacnia także swoją pozycję w sektorach tematycznych. Pomponik.pl w styczniu 2024 roku osiągnął najlepszy wynik w historii (8,8 mln RU) i 9. miesiąc z rzędu został liderem kategorii „Plotki, życie gwiazd”. Żaden inny serwis nie panował tak długo w show-biznesie. Deccoria.pl (2,6 mln RU) to od ponad półtora roku najczęściej wybierany w Polsce serwis z inspiracjami wnętrzarskimi i porodami ogrodniczymi.
Jeszcze 4 serwisy Grupy Polsat Plus zakończyły miesiąc z rekordowym wynikiem. Interia Wydarzenia pierwszy raz w historii przekroczyła barierę 8 mln RU, a Interia Biznes 7 mln RU. Pierwszy z tych serwisów dzięki dużemu zaufaniu użytkowników jest od 2. miesięcy na podium kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” w Polsce. Zielona Interia – najpopularniejszy serwis o ekologii w Polsce – osiągnęła 2,8 mln RU i tym samym poprawiła rekord sprzed miesiąca o 460 tys. RU. Interia Kobieta wygenerowała natomiast zasięg na poziomie 7,2 mln RU.

 

Polsat Group - Interia is the Internet leader in Poland for the first time ever. It overtook the Wirtualna Polska Group and the RAS Polska Group (Onet)

The portal and services of Polsat Group - Interia are the ones most frequently selected by Polish Internet users. According to Mediapanel research, in total they generated more reach (21.11 million RUs) than the Wirtualna Polska Group (21.03 million RUs) and the RAS Polska Group (20.97 million RUs).

Polsat Group - Interia has already been the leader on the mobile platform since December 2023. Its lead over the second-placed RAS Polska Group (Onet) increased by 359,000 RUs in one month and now stands at 527,000 RUs. Polsat Group - Interia generated a total of 20.05 million RUs on the mobile platform.

The broadcaster of Interia, Polsatnews.pl and Polsatsport.pl is also strengthening its position in the thematic sectors. Pomponik.pl achieved its best result ever (8.8 million RUs) in January 2024 and became the leader of the 'Gossip, celebrity life' category for the 9th consecutive month. No other website has reigned for so long in show business. Deccoria.pl (2.6 million RU) has been Poland's most popular website for interior design and gardening inspirations for over a year and a half.

Four other Polsat Plus Group services ended the month with record results. Interia Events went over the RU 8 million mark for the first time ever, and Interia Business surpassed RU 7 million. The first of these websites has been on the podium of the ‘Information and journalism - general’ category in Poland for the past two months, thanks to the high level of user trust. Green Interia - the most popular website about ecology in Poland - reached 2.8 million RUs, thus improving the previous month's record by 460,000 RUs. Interia Woman, meanwhile, generated a reach of 7.2 million RUs.

oferta