GRUPA POLSAT – INTERIA NR 1 W POLSCE NA PLATFORMIE MOBILE

12 stycznia 2024

GRUPA POLSAT – INTERIA NR 1 W POLSCE NA PLATFORMIE MOBILE

Portal oraz serwisy Grupy Polsat – Interia w grudniu 2023 roku były najczęściej odwiedzane w Polsce przez użytkowników korzystających z urządzeń mobilnych (19,5 mln RU). Łącznie wygenerowały one większy zasięg niż Grupa RAS Polska (19,4 mln RU) i Grupa Wirtualna Polska (18,7 mln RU).

 

Wydawca m.in. Interii oraz serwisów Polsatnews.pl oraz Polsatsport.pl rekordowo skrócił także dystans (desktop i mobile) do konkurencji. Do wyprzedzenia Grupy RAS Polska(obecny lider) zabrakło mu 150 tys. RU (0,7 %). Grupę Polsat – Interia dzieliło w grudniu natomiast do Grupy Wirtualna Polska zaledwie 50 tys. RU, czyli mniej niż pół procenta (0,3 %).

 

Grupa Polsat – Interia w 2023 roku nieustannie umacniała swoją pozycję w sektorach tematycznych. Pomponik.pl oraz Deccoria.pl w mijających dwunastu miesiącach zdominowały swoje kategorie. Interia Wydarzenia w grudniu, czyli w momencie dynamicznych działań nowego rządu, była źródłem informacji o polskiej i światowej polityce dla 7,5 mln internautów. Dzięki dużemu zaufaniu użytkowników serwis pierwszy raz w historii awansował na podium w kategorii „Informacje i publicystyka – ogólne” w Polsce.

 

POLSAT-INTERIA GROUP IS NO. 1 ON THE MOBILE PLATFORM IN POLAND

In December 2023, the portal and websites of the Polsat-Interia Group were mostly visited in Poland by users of mobile devices (19.5 million RUs). Together, they had a greater reach than the RAS Polska Group (19.4 million RUs) and the Wirtualna Polska Group (18.7 million RUs).

The publisher of, inter alia, Interia, Polsatnews.pl and Polsatsport.pl websites also set its record as regards the reduction of the gap (desktop and mobile) with its competition. It was 150,000 RUs (0.7%) short of overtaking the RAS Polska Group (current leader). The Wirtualna Polska Group, on the other hand, was only 50,000 RUs, or less than half a percent (0.3%), ahead in December.

The Polsat-Interia Group continuously strengthened its position in thematic sectors in 2023. Pomponik.pl and Deccoria.pl have dominated their categories in the past twelve months. “Interia Events” was a source of information on Polish and world politics for 7.5 million internet users in December, a time of dynamic activity of the new government. Thanks to the great user trust, the website for the first time ever rose to the podium in the “Information and journalism – general” category in Poland.

oferta