„Dystopia oczami kina”

11 lipca 2022

„Dystopia oczami kina”

Warner TV zaprasza w lipcu na cykl, w którym zaprezentowane zostaną wizje przyszłości w wykonaniu słynnych reżyserów. „Ludzkie dzieci” (14.07, godz. 21:05) w reżyserii Alfonso Cuaróna opowiadają o ludzkości, w której od wielu lat nie urodziło się żadne dziecko. Kiedy okazuje się, że jedna kobieta jest w ciąży, główny bohater musi chronić ją przed niebezpieczeństwem. „Interstellar” (21.07, godz. 20:55) Christophera Nolana to obraz świata po katastrofie klimatycznej. Ziemia jest niezdatna do życia i grupa naukowców próbuje znaleźć inną planetę, podróżując przez tunel czasoprzestrzenny. Cykl zakończy „Ex Machina” (28.07, godz. 20:50) Alexa Garlanda o bogaczu, który projektuje sztuczną inteligencję. Jednak kiedy roboty przestają akceptować zachowanie twórcy, rozpoczyna się bunt.

 

“Dystopia in the Eyes of the Cinema”

Warner TV invites you in July to a cycle within which visions of the future of famous directors will be presented. “Ludzkie dzieci (14 July, at 09:05 pm) directed by Alfonso Cuarón tells a story about the world in which no child has been borne for many years. When it turns out that one woman is pregnant, the main protagonist must protect her against danger. “Interstellar” (21 July, at 08:55 pm) by Christopher Nolan is a picture of the world after climate disaster. The Earth is unfit for living and a group of scientists try to find another planet, travelling through a wormhole. The cycle will be ended with “Ex Machina” (28.07, at 08:50 pm) by Alex Garland about a rich man who designs artificial intelligence. However, when robots cease accepting the creator’s behaviour, a mutiny starts.

 

 

oferta