BBC Brit rozpoczyna serię programów tematycznych „Klub Milionerów”

16 maja 2023

BBC Brit rozpoczyna serię programów tematycznych „Klub Milionerów”

BBC Brit rozpocznie w maju tematyczną serię programów Klub Miliarderów. Każdy z zaprezentowanych w niej tytułów pozwoli uzyskać nowe, szersze spojrzenie na nasze skomplikowane relacje z pieniędzmi, a także wyjaśni wpływ bogactwa na nasze życie i społeczeństwo. Pierwszym programem Klubu będzie opowieść o kontrowersyjnym pakistańskim biznesmenie – „Upadek miliardera”. Arif Naqvi utrzymywał, że można dobrze zarabiać na czynieniu dobra. Teraz grozi mu 291 lat więzienia. Bywał gościem w Białym Domu, pieniądze powierzała mu Fundacja Billa i Melindy Gatesów, zaznajomił się z tuzami świata finansów i polityki. Od czasu aresztowania na lotnisku Heathrow w 2019 roku przebywa w areszcie domowym. Teraz ma pierwszą możliwość wypowiedzi. Jego warta 14 miliardów dolarów firma Abraaj miała tworzyć dostępne dla biednych systemy opieki zdrowotnej i szpitale w Afryce i Azji Południowej oraz inwestować w lokalne przedsiębiorstwa. W 2018 roku fundusz upadł. Było to największe bankructwo firmy private equity w historii rynków finansowych.

 

 

BBC Brit launches a series of “Millionaires Club” thematic programmes             
BBC Brit will launch a thematic series of Billionaires Club programmes in May. Each of the titles featured will give us a new, broader look at our complicated relationship with money, as well as exploring the impact of wealth on our lives and society. The first Club programme – “The Fall of a Billionaire” – will be a story about a controversial Pakistani businessman. Arif Naqvi claimed that good money could be earned by doing good. Now he faces 291 years in prison. He was a guest at the White House, was entrusted with money by the Bill and Melinda Gates Foundation, and became acquainted with the world of finance and politics. He has been under house arrest since his arrest at Heathrow Airport in 2019. Now he has his first chance to speak. His $14 billion company, Abraaj, was set up to create affordable healthcare systems and hospitals in Africa and South Asia, and invest in local businesses. In 2018, the fund collapsed. It was the largest bankruptcy of a private equity firm in the history of financial markets.

oferta