Aplikacja Pogoda Interia dostępna dla użytkowników systemu iOS

09 czerwca 2022

Aplikacja Pogoda Interia dostępna dla użytkowników systemu iOS

Interia kompleksowo rozwija aplikację pogodową. W ostatnim czasie jej grono użytkowników (ponad 300 tys.) zostało powiększone o właścicieli iPhone’ów. Wersja aplikacji na system iOS jest odpowiedzią lidera polskich serwisów pogodowych na potrzeby użytkowników i najnowsze trendy w branży mobile.

Interia wprowadziła także nowe funkcjonalności do aplikacji na Androida m.in. ukraińską wersję językową oraz dane o pyłkach (również dostępne na iOS), które ułatwią alergikom przebywanie na świeżym powietrzu.

 

The Interia Pogoda app available for iOS users

Interia comprehensively develops its weather application. Recently, the number of users (over 300,000) has been increased by iPhone owners. The iOS version of the application is the answer of the leader of Polish weather services to the users' needs and the latest trends in the mobile industry.

Interia has also introduced new functions to the Android application, including a Ukrainian language version and pollen data (also available on iOS), which will make it easier for allergy sufferers to stay outdoors.

oferta